top of page
Background david's star.jpg
Background david's star.jpg
Background david's star.jpg
Background david's star.jpg
wie is wie.jpg

Wie is wie

home.jpg

Leerkrachten en inspectie van het Israëlitische godsdienst in Vlaanderen zijn aangesteld door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. 

Ze zijn voorgedragen door de Erkende Instantie van de Israëlitische godsdienst in België: het CICB (Centraal Israëlitisch Consistorie van België).

IsraGO is een website van het CICB (Centraal Israëlitisch Consistorie van België).

Website

Op de website van het Ministerie van Onderwijs vind je meer informatie over de levensbeschouwelijke vakken:
https://www.onderwijsinspectie.be/nl/levensbeschouwelijke-inspectie

Op de website van het CICB vind je meer informatie over de erkende instantie van de Israëlitische godsdienst in België:

http://www.jewishcom.be/wordpress/nl/

Wat eist God van u? Rechtvaardig te handelen, weldadigheid te beoefenen en bescheiden met Hem om te gaan. (Micha 06:08)

bottom of page