top of page
Background david's star.jpg
Background david's star.jpg
Background david's star.jpg
Background david's star.jpg
mission.jpg

Missie & visie

home.jpg

De opdracht van het Israëlitisch godsdienstonderwijs is drieledig:

 1. Leerlingen laten kennismaken met
  en leren over de Joodse godsdienst.

   

 2. Leerlingen inspireren
  en motiveren om verder hun levensbeschouwelijke identiteit uit te bouwen, rekening houdend met de zone van de naaste ontwikkeling.

   

 3. Leerlingen ondersteunen bij het uitbouwen van een gezonde levensbeschouwelijke identiteit
  met respect voor die van anderen.

De geloofsprincipes liggen aan de basis van de godsdienstleer. Nochtans, aangezien de praktische beleving een belangrijk deel uit maakt van de godsdienst, dienen de leerlingen ook een functionele kennis van de Joodse dagdagelijkse levenswijze te verwerven.
 

Een goed beeld van de godsdienst kan enkel volledig zijn als er zinvolle inzichten aan gekoppeld worden. Hiervoor zorgt o.a. de Joodse geschiedenis  die de nodige achtergrond aanbrengt en zicht geeft op de verschillende aanleidingen tot de godsdienstige levenswijze.

 

Omdat de levenswijze beroep doet op het Hebreeuws wordt een basiskennis van deze godsdiensttaal aan de leerlingen aangeboden.

Het onderwijs is er niet enkel om kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook om de leerlingen te inspireren en te motiveren om hun geloof en beleving verder te verkennen en te ontwikkelen. De leerkracht speelt hierin een cruciale rol, door het onderkennen van de beginsituatie van de leerling en de nodige onderwijsvaardigheden om hem/haar te ondersteunen in dit proces.

 

Leerlingen moeten ook voorbereid worden op de bredere samenleving waarin een vaardige omgang met diversiteit onmisbaar is. De Inter-levensbeschouwelijke competenties (ILC) vormen een concrete leidraad.

Het spreekt voor zich dat de leerkracht LBV steeds aandacht heeft voor en rekening houdt met de andere vakken, om uiteindelijk een perfect geïntregeerd aanbod aan de leerlingen te bieden.

Wat eist God van u? Rechtvaardig te handelen, weldadigheid te beoefenen en bescheiden met Hem om te gaan. (Micha 06:08)

bottom of page