top of page
Background david's star.jpg
Background david's star.jpg
Background david's star.jpg
Background david's star.jpg
Diversiteit.jpg

Interlevensbeschouwelijke competenties

home.jpg

In de Israëlitische godsdienst wordt op open en positieve wijze de persoonlijke levensbeschouwing geëxpliciteerd én over de andere levensbeschouwingen gesproken met respect.

Elke levensbeschouwelijke identiteit ontwikkelt zich ook door contact met andere levensbeschouwingen. De ontmoeting met andere levensbeschouwingen brengt de levensbeschouwelijke eigenheid op bewuster niveau. De ontdekking van o.m. verschillen en gelijkenissen nodigt de leerling uit zichzelf te positioneren op levensbeschouwelijk vlak.

Interlevensbeschouwelijke
samenleving en dialoog

Visie en richtlijnen
voor de leerkracht Israëlitische godsdienst

Centraal Israëlitisch Consistorie van België

Erkende instantie
september 2013

bottom of page